Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet zelf hun financiële zaken op orde kunnen krijgen of houden, en/of als er sprake is van betalingsachterstanden. Er hoeft geen sprake te zijn van een (ernstige) schuldensituatie om budgetbeheer aan te vragen.
Budgetbeheer is er op gericht financiële problemen te voorkomen. Indien er al sprake is van aanwezige betalingsachterstanden kan budgetbeheer ingezet worden om uw financiële huishouding te stabiliseren en de betalingsachterstanden af te lossen.

Klik op de knop om meer over budgetbeheer te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Budgetbeheer geeft overzicht en brengt orde in geldzaken. Het is een belangrijke stap op weg naar een financieel zorgeloze toekomst.

Hoe werkt budgetbeheer?

Gedurende de periode dat u bij ons in budgetbeheer zit, zullen uw inkomsten onder ons beheer komen. Wij zorgen ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Van uw inkomen worden met de beheerrekening eerst de vaste lasten betaald en wordt er gereserveerd voor (on)voorziene uitgaven en, indien van toepassing, aflossing van eventuele betalingsachterstanden. Een deel van het geld krijgt u om van te leven. De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een samen met u opgesteld budgetplan.

Met budgetbeheer brengt u vooral orde en rust in uw financiële situatie.
Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer mogelijk. Samen met u wordt gekeken wat in uw situatie het meest geschikt is.

Aanpak budgetbeheer

Bij budgetbeheer worden uw inkomsten en uitgaven verzorgd door Carolus Bewind. In overleg met u wordt een budgetplan gemaakt dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Een budgetplan is een plan waarin de gemaakte afspraken inzake inkomsten en uitgaven vastgelegd worden. Gedurende de periode dat u bij ons in het budgetbeheer zit, zullen al uw inkomsten onder ons beheer komen. Hiervan worden de vaste lasten betaald en ontvangt u periodiek leefgeld. Hierdoor zullen er in principe geen (nieuwe) schulden ontstaan. Indien mogelijk wordt er een bedrag opzij gezet om te sparen. Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan zijn om budgetbeheer aan te vragen. Bij betalingsachterstanden zullen partijen over het algemeen eenvoudiger en sneller medewerking verlenen omdat budgetbeheer meer garanties biedt ter voorkoming van nieuwe betalingsachterstanden. Dit geeft u meer stabiliteit en zekerheid. Indien de inkomsten conform het budgetplan tijdig op de beheerrekening ontvangen worden, kunt u er zeker van zijn dat het leefgeld op een vaste dag in de week op uw rekening wordt gestort.

Voordelen budgetbeheer

 •  Snellere medewerking bij betalingsachterstanden
 •  Overzicht financiën en ordening
 •  Expertise en hulp op financieel gebied
 •  Hulp bij aanvragen toeslagen
 •  Spaardoelen realiseren
 •  Rust in uw privéleven

 

Daarnaast kan Carolus Bewind u ondersteunen bij uw financiële beleid. U kunt hierbij denken aan:

 • aanvraag kwijtschelding gemeentelijke- en provinciale heffingen
 • aanvraag heffingskortingen
 • aanvraag toeslagen belastingdienst
 • aanvraag inkomenstoeslag
 • aanvraag bijzondere bijstand