Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet zelf hun financiële zaken op orde kunnen krijgen of houden, en/of als er sprake is van betalingsachterstanden. Er hoeft geen sprake te zijn van een (ernstige) schuldensituatie om budgetbeheer aan te vragen.

Budgetbeheer is er op gericht financiële problemen te voorkomen. Indien er al sprake is van aanwezige betalingsachterstanden kan budgetbeheer ingezet worden om uw financiële huishouding te stabiliseren en de betalingsachterstanden af te lossen.

Budgetbeheer geeft overzicht en brengt orde in geldzaken. Het is een belangrijke stap op weg naar een financieel zorgeloze toekomst.

Hoe werkt budgetbeheer?

Gedurende de periode dat u bij ons in budgetbeheer zit, zullen uw inkomsten onder ons beheer komen. Wij zorgen ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Van uw inkomen worden met de beheerrekening eerst de vaste lasten betaald en wordt er gereserveerd voor (on)voorziene uitgaven en, indien van toepassing, aflossing van eventuele betalingsachterstanden. Een deel van het geld krijgt u om van te leven. De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een samen met u opgesteld budgetplan.

Met budgetbeheer brengt u vooral orde en rust in uw financiële situatie.
Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer mogelijk. Samen met u wordt gekeken wat in uw situatie het meest geschikt is.